Úvodom

Používaním páperovej zavinovačky môžeme do určitej miery preventívne predchádzať poruchám motorického vývoja u detí. Je vhodná najmä pre bábätká s asymetrickou polohou a sklonmi k stáčaniu hlavičky k jednej strane (tzv. predilekcia).

Taktiež je zavinovačka vhodná pre predčasne narodené deti a deti s tzv. opistotonickým držaním trupu (prehnutie v chrbte). Tieto deti sú ohrozené chybným držaním tela v školskom veku a väčšina dochádza na liečebno rehabilitačné cvičenia. Páperová zavinovačka pomáha zaujať stabilnú polohu na chrbte, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalší pohybový vývoj dieťaťa.

Páperové zavinovačky pomôžu Vášmu bábätku v tom najťažšom období, ktorým je príchod na svet a adaptácia na nové podmienky. Naše páperové zavinovačky využívajú nielen odborníci pri rehabilitácii a v pôrodniciach, ale aj tisíce mamičiek ročne, ktorým ide o zdravý vývoj ich dieťaťa.

Páperové zavinovačky vznikli pod vedením patróna vyvojdeti.cz, špecialistom na psychomotorický vývoj dieťaťa.


Vyjadrenie odborníkov

Mgr. Jana Romanová


Mgr. Jana Romanová

Vrchná sestra novorodeneckého oddelenia FN Olomouc

Páperové zavinovačky používame pre novorodené bábätká. Vykazují veľký tepelný komfort, sú vhodné najmä pre rýchle zahriatie a následné udržanie telesnej teploty u novorodencov, ktorí majú problémy s termoreguláciou. Manipulácia s nimi je vďaka páperovej zavinovačke jednoduchá a zapínanie na gombík v porovnaní napr. so suchými zipsom komfortné a dlhšie funkčné.
Bc. Jitka Šulcová

Bc. Jitka Šulcová

Vedúca fyzioterapeutka centra komplexnej starostlivosti Sámova

V prvých mesiacoch po narodení sa bábätko potrebuje "naučiť" ležať stabilne na chrbte aj na brušku. Páperová zavinovačka dokáže vytvoriť tzv. „hniezdočko“ s rovnou a pevnou oporou pre chrbátik a hlavičku v polohe na chrbátiku. Takto uložené bábätko má možnosť pokojne odpočívať, pozorovať okolie aj spať, bez toho aby dochádzalo k neprimeranému dráždeniu centrálnej nervovej sústavy. Pokiaľ u dieťatka pretrváva asymetria hlavičky a trupu, môže byť zavinovačka vhodným pomocníkom pri zaistení symetrickej polohy dieťatka. V neposlednom rade je vhodné spomenúť aj jednoduchšiu manipuláciu s dojčaťom v zavinovačke, čo ocenia hlavne menej skúsení rodičia.
Pavla Jelínková

Pavla Jelínková

Vrchná sestra Gynekologicko - pôrodníckeho a neonatologického oddelenia Nemocnice Mělník

Páperová zavinovačka vytvorí tzv. hniezdočko, ktoré aj my bábätkám vytvárame na oddelení neonatologickej JIS. Na tomto oddelení hlavne tým predčasne narodeným novorodencom, alebo tým, ktorí potrebujú väčšiu lekársku starostlivosť a nemôžu byť po pôrode celý čas už v maminej náruči. Uloženie bábätka na rovnej podložke je veľmi dôležité pre správny vývoj dieťaťa a práve „hniezdočko“ z páperovej zavinovačky symetrickému uloženiu bábätka pomáha a bábätká sú v zavinovačkách veľmi spokojné. Už desiatky mamičiek v našej pôrodnici na Mělníku dostali práve spomínanú páperovú zavinovačku ako darček. Z môjho pohľadu skvelá voľba nastávajúcej mamičky.